Категории

Регистрация

Изисква се първо име!
Изисква се фамилно име!
Въведеното първо име не е валидно!
Въведената фамилия не е валидна!
Това не е валиден имейл адрес!
Изисква се имейл адрес!
Този имейл адрес вече е регистриран!
Изисква се парола!
Въведете валидна парола!
Моля, въведете 6 или повече символа!
Моля, въведете 16 или по-малко символа!
Паролите не съвпадат!
Изискват се условия за ползване!
Имейлът или паролата са грешни!

Политика за лични данни

 

„Иса Ауто“ ЕООД осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

„Иса Ауто“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 и въз основа на:

 • Ваше изрично получено съгласие като клиент;
 • на изпълнение на задълженията на Иса Ауто“ ЕООД по договор с Вас;
 • законово задължение, което се прилага спрямо „Иса Ауто“ ЕООД ;
 • за целите на легитимни интереси на Иса Ауто“ ЕООД или на трета страна.

„Иса Ауто“ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели - счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.

„Иса Ауто“ ЕООД спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Цялостност и поверителност на обработването на личните Ви данни;
 • Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

„Иса Ауто“ ЕООД може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

„Иса Ауто“ ЕООД извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:

 • създаване на профил за използване на услугата - с цел да Ви идентифицира и предостави услугата;
 • обработка на плащане и счетоводно отчитане – с цел осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводство;
 • обработка на направена поръчка – с цел приемане на поръчка и доставка на стоката от електронния ни магазин до Вас;
 • Идентифициране на клиент.

„Иса Ауто“ ЕООД обработва лични данни само на регистрирани потребители, а именно: имена, адрес, телефонен номер, електронна поща, и др., които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора.

„Иса Ауто“ ЕООД автоматично събираме информация за вида на Вашето устройството, операционната система, браузъра, доставчика на интернет и/или мобилна телефонна услуга, стандартна сървърна регистрационна информация, интернет протокол адреси (IP адреси), GPS данни за местоположение (обикновено не идентифицират отделния потребител), интернет сайтовете посещавани преди и след като сте посетили наши сайтове, демографски данни (възраст, пол и интереси), географски данни (местоположение и език), поведение в нашите интернет сайтове (посетени страници, време на престой, търсене). Информацията се обобщава, за да разберем как посещаващите ползват нашите интернет сайтове и мобилни приложения, така че да можем да подобряваме тях и услугите, които предлагаме.

„Иса Ауто“ ЕООД не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

„Иса Ауто“ ЕООД съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение. След което дружеството полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

„Иса Ауто“ ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.

„Иса Ауто“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данниза изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

 


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни:

 

Право на достъп

Вие имате право да изисквате и получите от нас потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
„Иса Ауто“ ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.


Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате от „Иса Ауто“ ЕООД да коригира неточните Ваши лични данни и да попълни непълните Ваши лични данни.Регистрираните потребители на сайта могат сами да коригират данните си на следния линк след въвеждане на потребителско име и парола: _____________________________________________


Право на изтриване (правото да бъдете забравени)

Вие имате право да поискате от нас изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „Иса Ауто“ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:

 • личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;
 • Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
 • личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • Иса Ауто“ ЕООД не е длъжен да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо „Иса Ауто“ ЕООД ;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.


Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да изискате от „Иса Ауто“ ЕООД да ограничи обработване на свързаните с Вас данни, когато:

 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • „Иса Ауто“ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на дружеството да провери точността на личните данни;
 • възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на дружеството имат преимущество пред Вашите интереси.


Право на преносимост на данни

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с „Иса Ауто“ ЕООД , или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред „Иса Ауто“ ЕООД :

 • да поискате от „Иса Ауто“ ЕООД да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;
 • да поискате от „Иса Ауто“ ЕООД пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.


Право на възражение срещу обработването

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработване на личните Ви данни от „Иса Ауто“ ЕООД , ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:

 • обработването на данни за целите на директен маркетинг;
 • обработването на данни за целите на профилиране.

„Иса Ауто“ ЕООД прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни:

 

Ако „Иса Ауто“ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
„Иса Ауто“ ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до риск за правата Ви.


Право на защита

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.

 

Предоставяне на личните Ви данни на трети лица

„Иса Ауто“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данниза изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
„Иса Ауто“ ЕООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.
Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от дружеството. Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.


Мерки за сигурност и защита

„Иса Ауто“ ЕООД предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

„Иса Ауто“ ЕООД използва технически средства за защита на личните данни от придобиване или видоизменение от неупълномощени лица, сред които:

А) SSL сертификат за сигурност, който криптира връзката между сайта и крайното устройство.
Б) Защита на базата данни от неправомерен достъп.
В) Антивирусни програми и програми за защита от неоторизиран достъп.
Г) Защита на клиентските профили с потребителско име и парола.

Потребителят може да се регистрира в онлайн магазина и използвайки своя профил във Facebook. Ако изберете този вариант, ще бъдете насочени към страницата Facebook Admin, където ще бъдете уведомени за предаването на Вашите данни на „Иса Ауто“ ЕООД. Можете да разгледате политиките за поверителност на Facebook тук: https://www.facebook.com/about/privacy


Бисквитки

За да ви направим потребителското изживяване при посещение на нашия уеб сайт по-добро и да стане възможно използването на определени функции, използваме така наречените "бисквитки" на различни страници. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашето крайно устройство. Някои от "бисквитките", които използваме, се изтриват след края на сесията на браузъра, т.е. след затваряне на браузъра ви (така наречените "сесийни" бисквитки). Други "бисквитки" остават на вашия терминал и позволяват на http://unique.bg или на нашите партньорски компании ("бисквитки" на трети страни) да разпознават вашия браузър при следващото Ви посещение (постоянни "бисквитки"). Ако са зададени "бисквитки", те събират и обработват специфична потребителска информация, като например данни за браузъра и местоположението, както и стойности на IP адреси според индивидуалните изисквания. Постоянните "бисквитки" автоматично се изтриват след определен период, който може да варира в зависимост от "бисквитката".

В някои случаи "бисквитките" се използват за опростяване на процеса на поръчване, като се запазват настройките (например запомняне съдържанието на виртуална кошница за пазаруване при по-късно посещение на уебсайта).

Работим заедно с рекламни партньори, които ни помагат да направим нашия сайт по-интересен за вас. За тази цел бисквитките от партньорските компании също се съхраняват на твърдия ви диск, когато посещавате нашия уебсайт (бисквитки от трети страни). Ще бъдете информирани поотделно и отделно за използването на такива "бисквитки" и обхвата на събраната информация във всеки отделен случай в следващите раздели.

Имайте предвид, че можете да настроите браузъра си по такъв начин, че да сте информирани за настройката на "бисквитките" и да решите поотделно за тяхното приемане или да изключите приемането на "бисквитки" за определени случаи или като цяло. Всеки браузър се различава по начина, по който управлява настройките на "бисквитките". Това е описано в менюто за помощ на всеки браузър, което обяснява как можете да промените настройките на "бисквитките". По-подробна информация за това можете да намерите на следните връзки:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Моля, имайте предвид, че функционалността на нашия уеб сайт може да бъде лимитирана, ако определени бисквитки не бъдат приети.


Използване на социални мрежи

1. Facebook

Нашият уеб сайт използва така наречените плъгини ("плъгини") на социалната мрежа Facebook, управлявана от Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ ("Facebook"). Приставките са обозначени с лого на Facebook или добавката "Social Plug-in за Facebook" или "Социална добавка за Facebook". Общ преглед на приставките на Facebook и техния външен вид можете да намерите на: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Ако не искате Facebook да свърже информацията, събрана чрез уебсайта ни директно с вашия Facebook профил, трябва да излезете от Facebook, преди да посетите нашия уебсайт. Можете също да предотвратите зареждането на плъгините във Facebook и по този начин процедурите за обработка на данни, описани по-горе, с добавки за вашия браузър за в бъдеще, напр. със скриптовия блокер "NoScript" (http://noscript.net/)

Facebook Inc., базирана в Съединените щати, е сертифицирана за американско-европейското споразумение за защита на личните данни "Privacy Shield", което гарантира спазването на нивото на защита на данните, приложимо в ЕС.

Целта и обхватът на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данните от Facebook, както и вашите права и опции за настройка за защита на вашата лична информация, можете да намерите в информацията за защита на личните данни на Facebook на адрес: http://www.facebook.com/policy.php

2. Google

Нашият уеб сайт използва така наречените плъгини ("плъгини") на социалната мрежа Google+, управлявана от Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ ("Google"). Приставките могат да бъдат идентифицирани например с бутони с буквата "+1" на бял или цветен фон. Общ преглед на приставките на Google и техния външен вид можете да намерите на: https://developers.google.com/+/plugins

Ако не искате Google да събере информацията, събрана чрез нашия сайт, директно с потребителския ви профил в Google+, трябва да излезете от Google+, преди да посетите нашия сайт.

Можете също така да предотвратите зареждането на приставките на Google+ и по този начин процедурите за обработка на данни, описани по-горе, с добавки за вашия браузър за в бъдеще, напр. със скриптовия блокер "NoScript" (http://noscript.net/)

Google LLC, базирана в Съединените щати, е сертифицирана за американско-европейското споразумение за защита на личните данни "Privacy Shield", което гарантира спазването на нивото на защита на данните, приложимо в ЕС.

Целта и обхватът на събирането на данни, както и по-нататъшната обработка и използване на данните от Google, както и вашите права и опции за настройка за защита на вашата поверителност, могат да бъдат намерени в информацията за защита на данните на Google на адрес: www.google.com/policies/privacy


Онлайн маркетинг

Проследяване на реализациите в Google AdWords

Този уеб сайт използва онлайн рекламната програма "Google AdWords" и проследяването на реализациите в рамките на Google AdWords, Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ ("Google"). Използваме програмата на Google Adwords за привличане на вниманието към нашите атрактивни оферти с помощта на рекламни материали (т.нар. Google Adwords) на външни уеб сайтове. Можем да определим във връзка с данните за рекламните кампании колко успешни са индивидуалните рекламни мерки. Интересуваме се да ви показваме реклами, които представляват интерес за Вас. Искаме да направим нашия сайт по-интересен за вас и да постигнем справедливо изчисляване на рекламните разходи.

"Бисквитката" за проследяване на реализациите е зададена в браузъра на потребителя, ако кликне върху реклама от AdWords, доставена от Google. "Бисквитките" са малки текстови файлове, които се съхраняват във вашата компютърна система. Тези "бисквитки" обикновено губят валидността си след 30 дни и не се използват за лична идентификация. Ако потребителят посети определена страница от този уебсайт и ако "бисквитката" все още не е изтекла, Google и ние ще можем да разпознаем, че потребителят е кликнал върху рекламата и е препратен на тази страница. Всеки клиент на Google AdWords получава различна "бисквитка". По този начин "бисквитките" не могат да бъдат проследени чрез уебсайта на клиентите на AdWords. Информацията, събрана от "бисквитките", се използва за осигуряване на обобщена статистика за реализациите от AdWords, които са се включили за проследяване на реализациите. Получаваме информация за общия брой потребители, които са кликнали върху рекламата и са препратени на страница с маркери за проследяване на реализациите. Не се получава информация, която да ни позволява да идентифицираме потребителите лично. Ако не искате да участвате в програмата за проследяване, можете да откажете използването на тази програма, като деактивирате "бисквитката" за проследяване на реализациите в Google чрез вашия интернет браузър чрез потребителските настройки. В този случай няма да бъдете включени в статистическите данни за проследяването на реализациите. Използваме Google Adwords в съответствие с чл. 6, параграф 1 от GDPR.

Google LLC, базирана в Съединените щати, е сертифицирана за американско-европейското споразумение за защита на личните данни "Privacy Shield", което гарантира спазването на нивото на защита на данните, приложимо в ЕС.

За повече информация относно правилата за поверителност на Google, моля, посетете: https://privacy.google.com/intl/bg/take-control.html?categories_activeEl=sign-in

Можете да деактивирате за постоянно "бисквитките" за рекламните предпочитания, като ги блокирате чрез съответната настройка на софтуера на браузъра си или като изтеглите и инсталирате приставката за браузъра, която е достъпна под следната връзка: https://support.google.com/ads/answer/7395996

Моля, обърнете внимание, че определени функции на този уебсайт не могат да се използват или само в ограничена степен, ако сте деактивирали използването на "бисквитки".


Услуги за уеб анализ

Google (Universal) Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics, уеб услуга за анализ на Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ ("Google"). Google Analytics използва така наречените "бисквитки", които са текстови файлове, съхранени на компютъра ви, за да помогнат на уебсайта да анализира начина, по който потребителите използват сайта. Информацията, генерирана от "бисквитките" за използването на този уеб сайт (включително съкратеният IP адрес), обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Този уебсайт използва Google Анализ с разширение "_anonymizeIp ()", което осигурява анонимност на IP адреса, като го съкращава и изключва пряка лична връзка. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде изпратен на сървър на Google в САЩ и ще бъде съкратен там. В тези изключителни случаи преработката се извършва в съответствие с чл. 6, параграф 1, точка е GDPR на базата на нашия законно интерес към статистическия анализ на поведението на потребителите за целите на оптимизацията и маркетинга.

От наше име Google ще използва тази информация, за да оцени използването на уебсайта, да състави отчети за дейността на уебсайта и да ни предостави други услуги, свързани с използването на уебсайтове и интернет. IP адресът, предаван от вашия браузър в контекста на Google Анализ, не се обединява с други данни на Google.

Можете да откажете използването на "бисквитки", като изберете подходящите настройки в браузъра си. Трябва обаче да отбележим, че в този случай може да не успеете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. Можете да откажете окончателно Google да събира данни, генерирани от "бисквитки", относно използването на уебсайта (включително вашия IP адрес) и да ги обработва. Можете да изтеглите и инсталирате приставката на браузъра, която се намира на следната връзка: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg

За алтернативен начин на отказ, моля кликнете на следния адрес, за да изключите бисквитките, което ще деактивира възможността на Google Analytics да събира информация за този уеб сайт за в бъдеще.

Disable Google Analytics

За повече информация относно това как Google Analytics управлява потребителските данни, моля посетете следната страница: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en


Ретаргетинг и ремаркетинг

1. Facebook Custom Audience

Този сайт използва "Facebook Pixel" на Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ ("Facebook"). Ако потребителят е дал своето изрично съгласие, поведението му може да бъде проследено, след като е видял или кликнал върху реклама във Facebook. Този процес е предназначен да оцени въздействието на Facebook реклами и цели оптимизране на рекламните дейности

Събраните данни остават анонимни и не могат да се използват, за да се определи самоличността на потребителя. Тези данни обаче се съхраняват и обработват от Facebook, за да се даде възможност за връзка със съответния потребителски профил и да се позволи на Facebook да използва тези данни за рекламни цели в съответствие с Декларацията за поверителност на Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy).

Съгласието за използването на пиксела във Facebook може да се дава само от потребители, които са на възраст над 13 години. Ако сте по-млади, моля, поискайте разрешение от законния си настойник.

Ако искате да деактивирате използването на "бисквитки" в компютъра си, можете да настроите своя интернет браузър, така че бисквитките вече да не могат да се съхраняват на компютъра ви в бъдеще и / или "бисквитките", които вече са били съхранени, да бъдат изтрити. Въпреки това, когато изключите всички "бисквитки", някои функции на интернет страниците вече не могат да бъдат изпълнявани. Можете също да деактивирате използването на "бисквитки" от трети страни като Facebook на следния уебсайт на Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/

2. Google AdWords Remarketing

Нашият уеб сайт използва функциите на ремаркетинга в Google AdWords, които ни позволяват да рекламираме уебсайта си в резултатите от търсенето на Google, както и в уебсайтове на трети страни. Доставчикът е Google LLC, 1600 Амфитеатър Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ ("Google"). За тази цел Google поставя бисквитка в браузъра на вашето устройство, което автоматично използва псевдоним ID на бисквитка въз основа на посетените от вас страници, за да позволи рекламиране въз основа на интереси. Обработката се основава на законния ни интерес към оптимална маркетинг дейност на нашия уеб сайт в съответствие с чл. 6, параграф 1, точка Ф от GDPR.

Можете да деактивирате за постоянно настройката на "бисквитките" за предпочитанията за рекламиране. Можете да изтеглите и инсталирате приставката за браузър на следната връзка: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Друга възможност е да се свържете с Digital Advertising Alliance на www.aboutads.info, за да разберете как да зададете "бисквитките" и да направите съответните настройки. И накрая, можете да настроите браузъра си така, че да сте информирани за настройката на "бисквитките" и да решите поотделно дали да ги приемете или да изключите приемането на "бисквитки" за определени случаи или като цяло. Ако не се приемат "бисквитки", функционалността на нашия уеб сайт може да е ограничена.

Допълнителна информация и правилата за защита на данните относно рекламата и Google могат да се видят на адрес: http://www.google.com/policies/technologies/ads/


Използване на системи за чат на живо

Zendesk

Псевдоинизираните данни се събират и съхраняват на този уеб сайт, като се използват технологии от Zendesk Inc, 1019 Market St, San Francisco, САЩ (www.zendesk.com) за целите на уеб анализ и за управление на системата за чат на живо. Потребителските профили могат да бъдат създадени под псевдоним от тези псевдомизирани данни. За тази цел могат да се използват "бисквитки". Събраната по този начин информация се обработва в съответствие с чл. 6, параграф 1, точка е от GDPR на базата на законовия ни интерес към ефективно обслужване на клиентите и статистически анализ на поведението на потребителите с цел оптимизация.

Събраните данни със технологии на Zendesk няма да бъдат използвани за лично идентифициране на посетителя на този уебсайт и няма да бъдат комбинирани с лични данни за носителя на псевдонима без отделно дадено съгласие на съответното лице. За да избегнете запазването на "бисквитките" на Zendesk, можете да настроите своя интернет браузър по такъв начин, че бисквитките вече да не могат да се съхраняват на компютъра ви в бъдеще или да бъдат изтрити "бисквитките", които вече са съхранени. Дезактивирането на всички "бисквитки" обаче може да доведе до функционални ограничения при използването на уеб сайта. Можете да деактивирате събирането и съхраняването на данни с цел да създадете псевдонимален потребителски профил по всяко време, като ни изпратите възражението си по електронната поща на посочения в контакти адрес.

Zendesk Inc., базирана в САЩ, е сертифицирана за американско-европейското споразумение за защита на личните данни "Privacy Shield", което гарантира спазването на нивото на защита на данните, приложимо в ЕС.


Други инструменти

1. Google reCAPTCHA

На този уебсайт използваме и функцията reCAPTCHA на Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ ("Google"). Тази функция се използва основно за разграничаване на това дали даден запис е направен от физическо лице или за неправилно използвана автоматична и автоматизирана обработка. Услугата включва изпращането на IP адреса и евентуално други данни, изисквани от Google за услугата reCAPTCHA на Google, и се извършва в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква е) от GDPR въз основа на нашия законно изразен интерес към избягване на злоупотреби и спам.

Допълнителна информация за Google reCAPTCHA и декларацията за поверителност на Google можете да намерите на адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

2. Google карти

Нашият уеб сайт използва Google Maps (AP'I) на Google LLC., 1600 Амфитеатър Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ ("Google"). Google Карти е уеб услуга за показване на интерактивни (национални) карти, за да се визуализира географска информация. Използването на тази услуга ще ви покаже нашето местоположение и ще ви улесни да ни намерите.

Ако не сте съгласни с бъдещото предаване на данните Ви до Google за използването на Google Карти, можете да деактивирате напълно уеб услугата Google Карти, като изключите приложението JavaScript в браузъра си. В този случай Google Карти, както и показването на картата на този уеб сайт, не могат да бъдат използвани.

Общите условия на Google могат да бъдат намерени на адрес: https://policies.google.com/terms?hl=bg

Допълнителните условия за ползване могат да бъдат намерени на: https://www.google.com/intl/bg-US/US/help/terms_maps.html

Можете да намерите подробна информация за защитата на данни във връзка с използването на Google Карти на уебсайта на Google ("Декларация за поверителност на Google") на адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

3. Google уеб шрифтове

Този сайт използва уеб шрифтове, предоставени от Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ ("Google"). Когато извиквате страница, браузърът ви зарежда необходимите уеб шрифтове в кеш паметта на браузъра, за да показва правилно текстовете и шрифтовете.

За да направите това, браузърът, който използвате, трябва да има връзка със сървърите на Google. По този начин Google ще бъде информиран, че сайтът ни е бил достъпен чрез вашия IP адрес. Google Web Fonts се използват с цел еднакво и атрактивно представяне на нашите онлайн оферти и използването им е в законния ни интерес по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква е от GDPR. Ако вашият браузър не поддържа уеб шрифтове, вашият компютър използва шрифт по подразбиране.

Допълнителна информация за Google Web Fonts може да бъде намерена на адрес: https://developers.google.com/fonts/faq и в Декларацията за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

 

 

Контакти на надзорен орган и длъжностно лице по защита на личните данни:


Наименование на администратор на лични данни:

„Иса Ауто“ ЕООД ,ЕИК: 131018710
Седалище и адрес на управление: 1606 гр. София, р-н Красно село, бул. „Пенчо Славейков“ № 10, ет.5, ап.19
Телефон: +359893544263
Електронна поща: uniquencar1@gmail.com

 

Наименование на надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02/91-53-518<
Интернет страница: www.cpdp.bg